top of page

Gebruiksvoorwaarden

Voorwoord 

Deze voorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds EVIGA SRL, een handelsactiviteit naar Belgisch recht geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises de Belgique onder het nummer BE 0767720158 en gelegen Chaussée de Liège 19 te 5360 Hamois, hierna "de verkoper" en anderzijds de personen die een bestelling willen plaatsen via de website eviga.be aangeduid als "de koper".  

  

Object 

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de site van de verkoper wordt gedaan, ongeacht of de koper een professional of een consument is. De aankoop van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. 

Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper. 

  

Kenmerken van de aangeboden producten 

De aangeboden producten en diensten zijn die vermeld in de catalogus gepubliceerd op de website eviga.be. Elk product gaat vergezeld van een korte beschrijving die is opgesteld door de leverancier of de verkoper. De foto's van de site zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst garanderen met het aangeboden product, met name wat betreft kleuren of vormen en hoeveelheden.Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks zijn inspanningen, sommige artikelen niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen het wisselen van dozen of het kosteloos annuleren van de bestelling van de niet-beschikbare artikelen. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd. 

  

Prijs 

De prijzen van de producten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (BTW en andere toepasselijke belastingen). De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter die welke van kracht zijn op het moment van bevestiging ervan.   

Wijze van betaling en opname 

Betaling geschiedt via een van onze betalingspartners. De gebruiker kan de betalingswijze van zijn voorkeur kiezen uit de betalingswijzen die bij de orderbevestiging worden aangeboden.  

De op de site bestelde producten zijn voor de koper beschikbaar vanaf het door de koper bij de bestelling aangegeven tijdstip tot 12.00 uur. Betalen in de winkel zal niet mogelijk zijn, alles dient via de site betaald te worden.   

Terug 

Aangezien dit uitsluitend bederfelijke voedingsproducten zijn, worden er geen retourzendingen toegestaan. 

Geschillenbeslechting 

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting is de rechtbank van Luik Dinant bevoegd, behoudens bindende bepalingen van openbare orde.  

bottom of page